Главна страница | Контакт | За нас | e-ОБУЧЕНИЕ SystemCert - дружество за сертификация
SystemCert - качество, потвърдено чрез сертификация  
 
 
актуалнопредприятиетоуслугиполезни връзкипроекти
Акредитирано от Akkreditierung Austria
услуги за частни лица услуги за предприятия / организации
услуги за частни лица услуги за предприятия / организации
  Обучения:
в областта на управление на качеството - изграждане, въвеждане, управление и одитиране на системи за управление, поддържане и управление на ЗБУТ, управление на проекти, осъществяване на обучения за възрастни чрез съвременни подходи, методи и техники … и още [»]

Обучение и удостоверяване на компетентности:

Инструктор/Пълномощник по качеството, Вътрешен одитор, Мениджър-проекти, Тренер на възрастни, Оперативен ръководител, персонал по ЗБУТ … и още [»]

 
  Сертификация на системи за управление:
управление на качеството в съответствие с ISO 9001, управление на здравето и безопасността при работа в съответствие с ISO 45001 …

още [»]
 
System Cert - Leoben - Austria - ?sterreich
Акредитирано от Akkreditierung Austria
     
 

SystemCERT осъществява дейността си в съответствие с изискванията на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 (GDPR). Нашата политика за съхранение, обработване и защита на лични данни можете да видите тук [»]

 

SystemCERT предлага присъствено и дистанционно обучение за курсове, модули и специализирани теми от областта на управление на качеството и управлението на персонала.

 

 
     
     
 
Запишете се за нашия бюлетин!
 
     
 
   
  Site by wukonig.com
Translation and Bulgarian version by Angel Veselinov Lakov