Главна страница | Контакт | За нас | e-ОБУЧЕНИЕ SystemCert - дружество за сертификация
SystemCert - качество, потвърдено чрез сертификация  
 
 
актуалнопредприятиетоуслугиполезни връзкиПроекти
философияекиплекториместонахождение
Акредитирано от Akkreditierung Austria
 
предприятието

Като акредитиран орган за сертификация SystemCERT, Австрия предлага услуги както за организации, така и за лица/персонал. Нашите изисквания към качеството са отразени във фирмената ни философия, те са основа за сътрудничеството ни с нашите лектори и са част от нашия екипен живот.

         
 
  философия  
  Нашата работа е представена чрез фирмената ни философия. [»продължи]  
 
  екип  
  Екипът на SystemCERT, Австрия е на Ваше разположение. [» продължи]  
 
         
 
  лектори  
  Опитни и компетентни лектори осигуряват Вашия успех. [»продължи]  
 
  местонахождение  
  Така ще ни намерите. [»продължи]  
 
          
Отличава ни дългогодишният опит в областта на сертификацията!
Франц Грубер

 
   
  Site by wukonig.com
Translation and Bulgarian version by Angel Veselinov Lakov