Главна страница | Контакт | За нас | e-ОБУЧЕНИЕ SystemCert - дружество за сертификация
SystemCert - качество, потвърдено чрез сертификация  
 
 
актуалнопредприятиетоуслугиполезни връзкиПроекти
философияекиплекториместоположение
Акредитирано от Akkreditierung Austria
 
философия

       
 

Нашето мото е:

„С компетентни сътрудници и стратегически партньори към измерими високи резултати и успехи“

 
   
В съответствие с нашето мото SystemCERT разбира под сертификация на система за управление не толкова проверката на изискванията на стандарта, колкото намирането и съвместното формулиране на възможности за подобрение на процесите и по този начин повишаване на задоволството на клиентите.

Ние се възприемаме като доставчици на услуги за организации от различен вид и големина. Компетентността на нашите сътрудници и партньори определят сферите на дейността ни.

Нашите действия са документирани във въведената система за управление на качеството и с това осигуряват стандартизация на предоставянето на услуги и постоянно подобрение чрез контрол и подобряване на наличните стандарти.

За да осъществим нашето мото „С компетентни сътрудници и стратегически партньори към измерими високи резултати и успехи“, в нашата ежедневна работа ние се стремим да мислим и действаме в смисъла на процеса на непрекъснатото подобряване.
 
       

   
 
   
  Site by wukonig.com
Translation and bulgarian version by Angel Veselinov Lakov