Главна страница | Контакт | За нас | e-ОБУЧЕНИЕ SystemCert - дружество за сертификация
SystemCert - Качество, потвърдено чрез сертификация  
 
 
АктуалноПредприятиетоУслугиПолезни връзкипроекти
Акредитирано от Akkreditierung Austria
 
Партньори

             
             
         
             
 

ДП Българо-германски център за професионално обучение
клон Пазарджик

ул. Пловдивска 17, 4400 Пазарджик
Тел.: + 359 34 404 522
Факс: + 359 34 404 514
E-Mail: info@pz.bgcpo.bg
Internet: www.bgcpo.bg

     

ДП Българо-германски център за професионално обучение
клон Плевен

ул. Ал. Стамболийски 16, 5800 Плевен
Тел.: + 359 64 882 821,
882 822, 882 826
Факс: + 359 64 882 845
E-Mail: info@pl.bgcpo.bg
Internet: www.bgcpo.bg

 
             
             
             
         
             
 

ДП Българо-германски център за професионално обучение
клон Стара Загора

ул. Армейска 7, 6010 Стара Загора
Тел.: + 359 42 600 394
Факс: + 359 42 601 138
E-Mail: info@bgcpo.bg
Internet: www.bgcpo.bg

     

ЦПО "Знание"

ул. "Владайска" № 36, София
Тел.: + 359 2 954 92 67
Факс: + 359 2 954 92 67
E-Mail: office@znanie-bg.org
Internet: www.znanie-bg.org

 
             
             
             
         
             
 

Българска стопанска камара -
Съюз на българския бизнес

ул. "Алабин" 16-20, 1000 София
Тел.: + 359 2 932 09 11
Факс: + 359 2 987 26 04
E-Mail: office@bia-bg.com
Internet: www.bia-bg.com

      Национална мрежа за бизнес развитие

бул. "Евл. и Хр. Георгиеви" 105, ап. 2
1505 София
Тел.: + 359 2 943 44 10
Факс: + 359 2 943 44 10
E-Mail: office@nbdn-bg.org
Internet: www.nbdn-bg.org

 
             
             
 

 
 
Определение за
Партньори
Нашите партньори са лица и организации, които провеждат обучения в тясно сътрудничество със SystsmCERT, и провеждат изпити в рамките на процеса на сертификация.

Чрез нашите партньорства ние ползваме възможностите на широка мрежа от експерти. Това ни помага да осигурим оптимална квалификация и преквалификация за покриването на много потребности от професионални компетентности. 
   
  Site by wukonig.com
Translation and Bulgarian version by Angel Veselinov Lakov