Главна страница

SystemCERT провежда одити за сертификация на предприятия и организации по следните стандарти:

  • ISO 9001 - Системи за управление на качеството
  • ISO 14001 - Системи за управление по отношение на околната среда
  • ISO 45001 - Системи за управление на здравето и безопасността на работа

Повече информация за предлаганите услуги в областта на управлението на качеството можете да откриете в частта "Одити за сертификация".

SystemCERT осъществява курсове, семинари и вътрешнофирмени обучения в съответствие с конкретните потребности от развитие и повишаване компетентността на персонала на организацията-заявител на обучението. Предлагат се обучения в следните области:

  • Управление на качеството
  • Управление и развитие на персонала
  • и др.

Повече информация за предлаганите от нас курсове и семинари можете да откриете в частта "Обучения".