Често задавани въпроси

Какво представлява онлайн обучението (е-learning, електронно обучение)?


Онлайн обучението е ефективно, Интернет-базирано обучение, което дава възможност за обучение от вкъщи, от работата или която и да е друга отдалечена точка с достъп до Интернет.

Онлайн обучение означава, че Вие развивате и натрупвате знания и умения извън стандартната зала за обучение, получавате своите материали и задачи онлайн и комуникирате с преподавателите и/или другите участници чрез изградената за целта онлайн платформа.

 

Има ли специфични изискванията към компютърната конфигурация?

За осъщeствяването на онлайн обучение чрез платформата на Докеос няма специфични или допълнителни изисквания към компютърния хардуер и софтуер. Всяка стандартна компютърна конфигурация с Интернет-връзка е подходяща за осъществяването на електронно обучение.

 

Как взаимодействам с обучителите и другите курсисти?

Едно от най-големите предимства на онлайн обучението е възможността да се обсъждат в реално време материалите, идеите и въпросите, възникнали при преминаването на част от материала. Това може да става както чрез форума в платформата, така и чрез чата – два от най-популярните подходи за обмяна на мнения и разговори в интернет.

Веднъж седмично се организират онлайн дискусии с обучителя, като курсистите по всяко време могат да се свързват с него чрез имейл и по скайп.

 

По кое време се провеждат занятията?

Достъпът до платформата е постоянен за времето на курса, съответно курсистът сам избира кое е най-удобното за него време за достъп и запознаване с материалите.

Онлайн дискусиите с лектора се договарят предварително в удобно за всички курсисти време, обикновено извън работното време вечер или в събота и неделя.

Дискусиите между самите курсисти и публикуването във форума може да стават по всяко време.

 

Колко време трбява да отделя?

За курсовете над 32 уч.ч. курсистите трябва да имат мин. 8 уч.ч. на седмица присъствие. За по-кратките курсове, присъствието зависи от обема на часовете и/или обема на материала.

 

Имат ли курсовете определена дата на започване и приключване?

Курсовете нямат конкретна дата на започване и позволяват включване по всяко време. Имат обаче определен срок за приключване, който варира в зависимост от курса. За повече информация вижте секцията – Списък е-обучения. 

 

Как се извършва оценяването и завършването на курса?

Обикновено курсовете завършват с попълване на онлайн тест и/или изготвяне на практическа работа, която се изпраща на лектора или по имейл или чрез е-платформата чрез възможността, която курсисите имат за качване на документи. Получените оценки, практически работи и др. материали на курситите не се споделят с останалите участници и се разглеждат единствено от лектора и изпитващия. При успешно завършен курс, курсистите получават документ от SystemCERT.

 

Как мога да се включа в онлайн курс?

При желание за включване в онлайн курс е необходимо да попълните и изпратите Заявка за включване в курса на имейл info@systemcert-bg.com или по скайп systemcert.sofia

След като получим Вашата заявка, на посочения от Вас имейл ще получите потребителско име (username) и парола (password), с които ще влизате в платформата и в избрания от Вас курс. Достъпът до платформата става от началната страница на нашия уебсайт http://systemcert-bg.com/