Екипът на SystemCERT e-learning

Администратори

woman_red.png


Таня Иванова

 

Преподаватели

man_blue.png

Светлана Стоянова

Таня Иванова

.....

 

IT

group_white.png

Кирил Иванов

Ангел Лаков