Списък на предлаганите е-обучения

Обучения:

kword.pngИнструктор по качеството (3 седмици + 3 седм. допълнително достъп до платформата)

kword.pngПълномощник по качеството (6 седмици + 6 седм. допълнително достъп до платформата)

kword.pngВътрешен одитор на системи за управление (2 седмици + 2 седм. допълнително достъп до платформата)

 

Кратки тематични модули:

kword.pngПроцес на непрекъснато подобряване (1 ден + 3 допълнителни онлайн консултации в рамките на 1 мес.)

kword.pngОснови на ISO 9004:2009 (1 ден + 3 допълнителни онлайн консултации в рамките на 1 мес.)

kword.pngПреглед от ръководството и основи на управление на риска - общ поглед (1 ден + 3 допълнителни онлайн консултации в рамките на 1 мес.)

kword.png10-те най-големи грешки в качеството (по Cochran) (1 ден + 3 допълнителни онлайн консултации в рамките на 1 мес.)

kword.pngТехники за управление на екипа (3 дена + 7 допълнителни онлайн консултации в рамките на 1 мес.) - в процес на разработка

kword.pngВреме и стрес - подходи за управление (3 дена + 7 допълнителни онлайн консултации в рамките на 1 мес.) - в процес на разработка


 kword.pngи много други, както и разработване на теми за фирмено обучение по Ваше желание

 

Обучения в областта на мениджмънта - в процес на разработка

kword.pngМениджър-проекти

kword.pngМениджър-събития

kword.pngМениджър човешки ресурси