ОБУЧЕНИЯ

Под обучения разбираме специализирани курсове, които имат за цел заедно с
основните знания да предадат и практически умения за прилагането на изучаваната
тематика на работното място и обикновено завършват с издаване на
документ за преминатото обучение.

Тези курсове предлагат задълбочено запознаване с избраната тематика
(напр. пълномощник по качеството), упражняване
на придобитите знания,
изпит под формата на тест и, в зависимост от избраното обучение,
изготвяне на практическа писмена работа.


Списъкът с предлагани обучения можете да видите като натиснете ТУК.

КРАТКИ ТЕМАТИЧНИ МОДУЛИ (КТМ)

Кратките тематични модули имат за цел да Ви запознаят с основните моменти
и принципи на разглежданата тема, като в същото време Ви дадат някои насоки
за практическо прилагане в работата Ви. Тези тематични модули са за самостоятелно
запознаване (самообучение), като е дадена и възможност при възникването на
.въпроси да се получи коментар от страна на преподавател и/или друг специалист от областта

Кратките тематични модули не са обучения, завършващи със сертификат и нямат за цел
.пространно обхващане на областта, за която се отнасят

Тематичните модули са така разработени, че да отговорят на въпроси
от практиката и/или да спомогнат на организацията за нейното развитие
.и подобряване на дейностите чрез самообучение на персонала

Списъкът с предлагани кратки тематични модули можете да видите като натиснете
ТУК.

 

 

 

 

.