Нашето мото е:

"С компетентни сътрудници и стратегически партньори към измерими високи резултати и успехи"

В съответствие с това SystemCERT разбира под одитиране на система за управление не само проверка на изискванията на стандарта, но и намиране и съвместно формулиране на възможности за подобрение на процесите, и по този начин повишаване на задоволството на клиентите.

Ние се възприемаме като доставчици на услуги за организации от различен вид и големина. Компетентността на нашите сътрудници и партньори определят сферите на дейността ни.

Нашите действия са документирани в система за управление на качеството и с това осигуряват стандартизиране на предоставянето на услуги и постоянно подобрение чрез контрол и подобряване на формулираните изисквания.

За да осъществим мотото си, в ежедневната ни работа ние се стремим да мислим и действаме в смисъла на процеса на непрекъснатото подобряване.